Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Newyddion

Cymeriad 'camp' pumed marcwis Môn yn ysbrydoli nofel

Cymeriad 'camp' pumed marcwis Môn yn ysbrydoli nofel

Yr wythnos hon cyhoeddir Siani Flewog, ail nofel yr awdures o Fôn, Ruth Richards. Fel ei nofel gyntaf lwyddiannus, Pantywennol, ceir llinyn o’r gorffennol wrth i’r nofel ddarlunio cymeriad lliwgar y bonheddwr Henry Cyril Paget, pumed Marcwis Môn (1875 – 1905). Plas Newydd, Ynys Môn (nawr o dan gadwraeth Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) oedd un o’i stadau niferus. Drwy wario’n afradlon ar dlysau, gemau a chyflwyniadau theatrig, llwyddodd Henry Cyril Paget i ddifa ffortiwn oedd yn gyfwerth â thua £11 miliwn y flwyddyn yn arian heddiw.  darllen mwy

Nofel ddirgelwch gan awdur newydd wedi'i hysgrifennu mewn arddull Sgandi noir
Llywydd Gŵyl Cobiau Aberaeron wedi cyhoeddi llyfr hanes llaethdai Cymry Llundain

Llywydd Gŵyl Cobiau Aberaeron wedi cyhoeddi llyfr hanes llaethdai Cymry Llundain

Dros y canrifoedd mae’r Cymry wedi bod yn ganolog ac yn rhan bwysig iawn o ddosbarthu llaeth i drigolion dinas Llundain. Fe gyhoeddir llyfr dwyieithog yn nodi hanes y cyfraniad pwysig a wnaed gan Gymry o ardaloedd gwledig, gan gynnwys Ceredigion, ar Lundain a’i boblogaeth a oedd yn tyfu’n gyflym. Ganed yr awdur Megan Hayes i rieni o Sir Aberteifi, Dan ac Eliza Jane Lloyd, ac roedd y ddau ohonynt yn gweithio ym masnach llaeth Llundain.  darllen mwy

CYHOEDDI LLAWLYFR HANFODOL AM BATAGONIA GAN GYMRAES A SWYNWYD GAN Y WLADFA

CYHOEDDI LLAWLYFR HANFODOL AM BATAGONIA GAN GYMRAES A SWYNWYD GAN Y WLADFA

Yn y dathliad blynyddol i gofnodi glaniad y Cymry Cyntaf ym Mhorth Madryn, cyhoeddir llawlyfr pwysig i dywys pobl ar hyd taith y Cymry ym Mhatagonia gan Gymraes a briododd ddyn o’r Wladfa. Mae Llawlyfr y Wladfa, wedi’i ysgrifennu gan Delyth MacDonald, yn annog y darllenydd i ddilyn yr haul tua’r gorllewin hyd at yr Andes – mi fydd yn cael ei chyhoeddi yng Ngŵyl y Glaniad, sydd eleni yn Y Bala ar Orffennaf 28.  darllen mwy

Ffrindiau oes yn cydweithio i greu llyfr Deian a Loli
Trosedd go iawn yn ysbrydoli nofel dywyll newydd Llwyd Owen
Merched Cymru yn Codi Llais

Merched Cymru yn Codi Llais

A hithau'n 100 mlynedd ers i rai merched gael y bleidlais ym Mhrydain, mae merched Cymru yn lleisio’u barn ar gyfartaledd a pharch mewn llyfr newydd o’r enw Codi Llais a gyhoeddir gan Y Lolfa.  darllen mwy

Y 'BREXIT BLUES' YN YSBRYDOLI THRILLER ARSWYDUS A THYWYLL

Y 'BREXIT BLUES' YN YSBRYDOLI THRILLER ARSWYDUS A THYWYLL

Mae un o awduron amlycaf Cymru wedi ysgrifennu nofel sy'n dra wahanol i'w steil arferol. Mae Jon Gower wedi ysgrifennu nifer fawr o nofelau yn y Gymraeg ac y Saesneg ac wedi ennill Llyfr y Flwyddyn am ei waith llenyddol. Ond yr wythnos hon cyhoeddir ei nofel newydd Y Düwch, sef nofel drosedd dywyll, gan Y Lolfa.  darllen mwy

Malan Wilkinson yn datgelu'r cyfan am ei salwch a'r achubiaeth ger bont y Borth mewn llyfr
‘Cardi-Noir’ yn Mynd o Nerth i Nerth

‘Cardi-Noir’ yn Mynd o Nerth i Nerth

Mae Gareth Prior yn enw cyfarwydd iawn i'r sawl sydd yn mwynhau storïau trosedd 'Cardi-Noir' Geraint Evans. Mae’r ditectif erbyn hyn yn mynd ati i ddatrys pumed achos mewn nofel newydd sy’n cael ei chyhoeddi yr wythnos hon.  darllen mwy

Cwpan y Byd - Llawlyfr

Cwpan y Byd - Llawlyfr "di-duedd" Cymraeg

Gyda phencampwriaeth Cwpan Pêl-droed y Byd yn Rwsia ar droed bydd y siopau yn llawn deunydd hyrwyddo a marchnata di-ri. Mae’r Lolfa wedi mynd ati i gyhoeddi cyfeirlyfr “di-duedd” Cymraeg, a gobaith yr awdur Dylan Ebenezer yw y bydd y gyfrol yn gymorth i ddilynwyr pêl-droed ddewis tîm ar gyfer y gystadleuaeth, gan na fydd Cymru yn cymryd rhan.  darllen mwy

Datgelu'r frwydr dros addysg Gymraeg ac yn erbyn Education First gan addysgwr 'Stalinaidd' Dyfed
“Camp Lawn” Llyfr y Flwyddyn i’r Lolfa

“Camp Lawn” Llyfr y Flwyddyn i’r Lolfa

Yn ogystal â dathlu pen-blwydd y cwmni yn 50 oed bu 2017 yn flwyddyn ragorol i’r Lolfa o ran cyhoeddi gyda chwech o lyfrau’r cwmni yn cael eu dewis ar restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn. O’r tri llyfr ar y rhestr fer yn y categorïau Ffeithiol Creadigol a Ffuglen, cyhoeddwyd y cyfan gan Y Lolfa.  darllen mwy

Gwasg ddigidol newydd Y Lolfa yn creu argraff

Gwasg ddigidol newydd Y Lolfa yn creu argraff

Mae gwasg Y Lolfa yn Nhalybont wedi buddsoddi mewn gwasg argraffu ddigidol newydd fel ychwanegiad i weisg litho’r cwmni. Y Lolfa, sy’n cyflogi 20 o weithwyr, yw un o’r cwmniau cyntaf ym Mhrydain i brynu’r Xerox Versant 180. Bydd y wasg newydd yn galluogi’r cwmni i argraffu gwaith digidol o’r safon uchaf bosib. Dywedodd Paul Williams, Rheolwr Gwaith y cwmni.  darllen mwy

'Campwaith' Goronwy Wynne yn cael ei ail argraffu
Dwy stori arall i gwblhau cyfres tylwyth teg y tymhorau

Dwy stori arall i gwblhau cyfres tylwyth teg y tymhorau

Yn dilyn cyhoeddiad storïau Rhoswen a Mwyaren, tylwyth teg yr hydref a’r gaeaf yn 2017, dyma gyflwyno Brwynwen a Briallen, sef tylwyth teg y gwanwyn a’r haf. Mae eu storïau’n cael eu cyhoeddi gan Y Lolfa’r wythnos yma, ac yn cwblhau pedwarawd o lyfrau ar y thema oesol honno, sef y tymhorau.  darllen mwy

Dysgwyr Cymraeg yn cael help llaw gyda phrosiect sy'n gweld pedwar o weisg Cymru yn cyd-weithio
Enillydd gwobrau comedi a'i nofel am goleg Aber yr 80au
Cyhoeddi nofel gyntaf un o brif nofelwyr Cymru ers wyth mlynedd
Cyhoeddi'r cofiant cyntaf erioed i un o 'ffotograffwyr newyddiadurol gorau'r byd' - Philip Jones Griffiths

Cyhoeddi'r cofiant cyntaf erioed i un o 'ffotograffwyr newyddiadurol gorau'r byd' - Philip Jones Griffiths

Degawd ers marwolaeth un o’r ffotograffwyr newyddiadurol gorau’r byd, y Cymro Cymraeg Philip Jones Griffiths, fe gyhoeddir y cofiant cyntaf erioed iddo, a hynny yn ei famiaith. Mae’r gyfrol Philip Jones Griffiths - Ei Fywyd a’i Luniau gan Ioan Roberts, a gyhoeddir yr wythnos hon gan wasg y Lolfa, yn cynnwys hanner cant o luniau trawiadol gan Philip ei hun, o Gymru, Fietnam a sawl gwlad arall.  darllen mwy

141-160 o 246 1 . . . 7 8 9 . . . 13
Cyntaf < > Olaf