Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Amodau a Thelerau

Preifatrwydd a diogelwch ar wefan y Lolfa

Diogelwch

Prosesir cardiau credyd ar y wefan hon trwy wasanaethau Paypal. Mae’r holl brosesu cardiau yndigwydd ar eu cyfrifiaduron diogel nhw. Gweler gwefan Paypal am fwy o fanylion.

Preifatrwydd

Mae’ch preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fydd y Lolfa o dan unrhyw amgylchiadau yn rhoieich manylion personol i neb.