Amodau a Thelerau

Preifatrwydd a diogelwch ar wefan y Lolfa

Diogelwch

Prosesir cardiau credyd ar y wefan hon trwy wasanaethau Paypal. Mae’r holl brosesu cardiau yn digwydd ar eu cyfrifiaduron diogel nhw. Gweler gwefan Paypal am fwy o fanylion.

Preifatrwydd

Mae’ch preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fydd y Lolfa o dan unrhyw amgylchiadau yn rhoi eich manylion personol i neb.