Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Masnachol

Dosbarthwyr

Gellir archebu stoc drwy’r canolfannau hyn sydd yn dosbarthu ein llyfrau:

Cymru: Cyngor Llyfrau Cymru
Lloegr a’r Alban: Gardners
UDA: Casemate

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiwn.

Troellwyr

Mae’r Lolfa yn cyhoeddi nifer eang o lyfrau Cymreig sydd wedi eu hanelu at dwristiaid a’r darllennydd cyffredin gan gynnwys llyfrau doniol, chwaraeon, hanesyddol, coginio, chwedloniaeth a llyfrau dysgu Cymraeg.

Dewisiwch un o’n troellwyr hyfryd gan gymryd mantais o’n termau hael.

Mae gennym droellwyr bach, canolig a mawr.

Cysylltwch â Garmon Gruffudd o’r Lolfa nawr ar 01970 832 304 neu .