Hanes Y Lolfa

Clawr y llyfr cyntaf i’r wasg gyhoeddi, Hyfryd Iawn gan Eirwyn Pontshân

Sefydlwyd Y Lolfa yng nghanol y chwedegau, mewn cyfnod cyffrous pan oedd cenhedlaeth o Gymry ifainc yn credu mewn chwyldro ac mewn ymestyn yr iaith i bob ffrwd o fywyd. Pethau go ddiflas oedd llyfrau Cymraeg ar y pryd ac roedd yn rhan o weledigaeth Y Lolfa i greu math newydd o gyhoeddi bywiog a heriol — yn gardiau doniol a phosteri pop yn ogystal â llyfrau.

Yn raddol ehangodd y cwmni mewn maint ac mewn cynnyrch gan arloesi â chyfresi poblogaidd fel Y Llewod, Rwdlan a Chyfres y Beirdd Answyddogol. Dechreuodd hefyd gyhoeddi llyfrau Saesneg i ddysgwyr ac ymwelwyr. Ond blaenoriaeth y cwmni, fel heddiw, oedd sbarduno creadigrwydd Cymreig a Chymraeg.

Mae’r Lolfa, hefyd, wastad wedi cofleidio technoleg newydd. Yn y chwedegau, fe fanteisiodd ar y rhyddid creadigol a gynigai’r dull ffoto-litho o argraffu. Yn y nawdegau, fe groesawodd y chwyldro digidol: hi oedd y wasg gyntaf yng Nghymru i gael ei gwefan ei hun.

Porwch drwy’r wefan hon i weld yr amrywiaeth mawr o lyfrau sy’n llifo o’r peiriannau heddiw. Fel y gwelwch, yr un yw’r weledigaeth o greu deunydd bywiog a gwreiddiol fydd yn herio’r Gymru gorfforaethol sydd ohoni ac yn paratoi’r ffordd ar gyfer gwlad a fydd yn feddyliol a gwleidyddol rydd.