Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Newyddion

Blwyddyn gron o lenydda gan Sioned Erin yn cael ei ddathlu mewn llyfr
Dwy ffrind yn cydweithio ar gyfres o straeon amser gwely i blant

Dwy ffrind yn cydweithio ar gyfres o straeon amser gwely i blant

Dwy ffrind, Rhiannon Lloyd Williams a Sioned Medi Evans sydd wedi creu’r gyfrol wreiddiol, liwgar, Cant a Mil o Freuddwydion a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan Y Lolfa. Dechreuodd y cyfan fel prosiect ar y we ym mis Medi 2019 – Rhiannon yn ysgrifennu a Sioned yn darlunio, wedi i’r ddwy sylwi bod prinder straeon cyn cysgu i blant.  darllen mwy

Epig ffantasïol newydd am ferch yn ceisio achub ei brawd

Epig ffantasïol newydd am ferch yn ceisio achub ei brawd

Gyda chwedlau’r Mabinogi a The Hobbit ymysg hoff straeon yr awdur, yr wythnos hon cyhoeddir epig ffantasïol newydd, Trigo gan awdur newydd. Yn fab i’r awdur Mari Emlyn a’r actor a digrifwr Emyr ‘Himyrs’ Roberts, mae Aled Emyr hefyd yn aelod o’r band Achlysurol ac yn chwarae i fandiau adnabyddus eraill yng Nghymru.  darllen mwy

Nofel gyntaf Ffion Emlyn yn chwarae gyda'r ffin denau rhwng y digrif a'r difrif
O Bontcanna i Bentawe: Dwy Gymru Robat Gruffudd

O Bontcanna i Bentawe: Dwy Gymru Robat Gruffudd

“Gallech ddadlau mai Caerdydd yw prif gymeriad y nofel hon,” medd Robat Gruffudd am Gobaith Mawr y Ganrif, sydd newydd ei chyhoeddi gan Y Lolfa. Mae ’na olygfeydd wedi eu lleoli ym Mhontcanna, Rhiwbeina, clwb y Cardiff & City, bwyty Eidalaidd yn y Bae, a Chanolfan y Mileniwm, ac mae’r prif gymeriadau’n cynnwys datblygwr tai, cyfreithiwr llwyddiannus, a Menna Beynon, pennaeth Corff yr Iaith Gymraeg. Ond caiff eu bywyd esmwyth ei styrbio pan gaiff Menna ei bygwth gan gyn gariad iddi, Trystan, o ddyddiau coleg Aberystwyth.  darllen mwy

Addasu nofel boblogaidd Mared Lewis i ddysgwyr

Addasu nofel boblogaidd Mared Lewis i ddysgwyr

Mae’r nofel boblogaidd i ddysgwyr Lefel Uwch, Fi, a Mr Huws, yn cael ei hail-gyhoeddi'r wythnos hon. Mae’r fersiwn newydd wedi’i addasu a’i safoni i fod yn rhan o gyfres Amdani, cyfres arbennig ar gyfer dysgwyr ar bob lefel.  darllen mwy

Hiwmor y fferm yn ysbrydoli awdur adnabyddus i ysgrifennu i blant

Hiwmor y fferm yn ysbrydoli awdur adnabyddus i ysgrifennu i blant

Am y tro cyntaf, mae’r awdur o fri, Gareth Evans-Jones, wedi ysgrifennu llyfr i blant. Mae Llanddafad yn gyfrol hardd, lawn hiwmor wedi’i selio ym myd y defaid. Ceir 12 pennod – pennod ar bob mis o’r flwyddyn sy’n canolbwyntio ar ddigwyddiadau perthnasol i blant heddiw– Pen-blwydd, Ffŵl Ebrill, Mabolgampau, Eisteddfod, Calan Gaeaf, Tân Gwyllt a’r Nadolig. Yn ogystal, mae cyfeiriadau at ddigwyddiadau pwysig ym myd y defaid megis diwrnod cneifio a’r wyna.  darllen mwy

Creu cyfres a chymeriad newydd i hybu iechyd meddwl plant Cymru

Creu cyfres a chymeriad newydd i hybu iechyd meddwl plant Cymru

Nod cyfres newydd a gyhoeddir gan Y Lolfa yr wythnos hon yw gwella iechyd meddwl plant Cymru, yn ogystal â’u sgiliau llythrennedd. Cyfres o bum llyfr yw Twm y Llew, gyda phob un yn canolbwyntio ar gamau gwahanol o’r model Pum Ffordd at Les y Sefydliad Economeg Newydd (NEF), sef Cysylltu, Dal ati i ddysgu, Bod yn fywiog, Bod yn sylwgar a Rhoi.  darllen mwy

Angerdd a herfeiddiad Streic y Glowyr yn cael ei rannu mewn llyfr ffotograffiaeth newydd i nodi 40 mlynedd
Hanes Llanrwst adeg yr Ail Ryfel Byd yn ysbrydoli nofel newydd
Y Band of Brothers Cymraeg: Hanes catrawd Cymreig Rhyfel Gartref America

Y Band of Brothers Cymraeg: Hanes catrawd Cymreig Rhyfel Gartref America

Yr wythnos hon cyhoeddir cyfrol ryfeddol sy’n adrodd hanes milwyr o gefndir Cymreig yn ystod Rhyfel Cartref America. Mae Dros Gyfiawnder a Rhyddid: Y Cambrian Guards, Caethwasiaeth a Rhyfel Cartref America gan Jerry Hunter yn gyfrol ddarllenadwy sy’n adrodd hanes rhai o filwyr cyffredin y 22ain Gatrawd o Droedfilwyr Wisconsin. Mae’r gyfrol yn rhoi’r un driniaeth i un o gwmnïau’r gatrawd – Co. F, a elwid hefyd yn y Cambrian Guards – ag y gwnaeth yr hanesydd Stephen E. Ambrose yn ei lyfr am Band of Brothers am gwmni o filwyr Americanaiadd ystod yr Ail Ryfel Byd.  darllen mwy

Swydd Newydd Gyffrous!
Nofel newydd Llwyd Owen yn

Nofel newydd Llwyd Owen yn "gampwaith"

Disgrifir y nofel olaf yn nhrioleg Llwyd Owen fel “campwaith” gan Manon Steffan Ros. Dywedodd yr awdur “darllenais drwy fy mysedd. O’n i methu rhoi hi lawr”. Mae Helfa (Y Lolfa), yn nofel ddirgelwch garlamus sy’n dod â stori’r Ditectif Sally Morris i ben mewn ffordd ddramatig iawn.  darllen mwy

Yr Osian Roberts arall...

Yr Osian Roberts arall...

Nid yr Osian Roberts fu’n hyfforddi tîm pêl-droed Cymru yw’r unig un talentog i ddod o Ynys Môn. Dyna hefyd enw artist ifanc addawol o Lannerch-y-medd sydd wedi arlunio un o lyfrau dysgu Cymraeg mwyaf poblogaidd Y Lolfa, sef Welcome to Welsh. Ac mae hefyd yn ddilynwr brwd i dîm pêl-droed Cymru!  darllen mwy

Cyhoeddi argraffiad newydd sbon o gwrs poblogaidd i ddysgwyr Cymraeg
Dyddiad postio olaf cyn Nadolig 2023
Gareth yr Orangutan yn cyhoeddi llyfr

Gareth yr Orangutan yn cyhoeddi llyfr

Yn dilyn gyrfa lwyddiannus ar S4C, mae orangutang mwyaf enwog Cymru, Gareth ar fin cyhoeddi hunangofiant sy’n rhannu straeon personol a gonest am bethau pwysig yn ei fywyd fel ei gariad at chips, nain Deiniolen a thor-calon.  darllen mwy

Cymru Gudd trwy lun a stori

Cymru Gudd trwy lun a stori

Yn ei lyfr newydd, Cymru Gudd, mae’r ffotograffydd tirluniau Dylan Arnold yn dod â lluniau trawiadol o adfeilion Cymreig yn fyw trwy rannu hanes yr adeiladau, a’r teuluoedd oedd yn byw ynddynt.  darllen mwy

Iwcs yn cyhoeddi ei ail nofel - Dal Arni
1-20 o 350 1 2 3 4 5 . . . 18
Cyntaf < > Olaf