Cyhoeddi eich llyfr

Mae llyfrau’r Y Lolfa yn enwog am fod yn boblogaidd a deniadol, am eu safon uchel golygyddol, ac am y ffordd fywiog ac ymosodol mae’r wasg yn eu hyrwyddo a’u marchnata. Ymhlith awduron proffesiynol, mae gan Y Lolfa enw da am drin awduron yn deg, ac am dalu breindaliadau’n gyson ac yn llawn.

Edrychwch o gwmpas y wefan yma i weld pa fath o lyfrau sydd o ddiddordeb i ni. Mae’r rhychwant yn eang ond mae gennym ddiddordeb arbennig mewn llyfrau ffeithiol a llenyddol sy’n Gymreig eu cynnwys a’u safbwynt a llyfrau gwreiddiol gan awduron ac artistiaid Cymreig: ni yw’r unig wasg yng Nghymru sy ddim yn cyhoeddi addasiadau! Os oes gennych syniad neu lawysgrif i’w gynnig i ni, cysylltwch â neu (llyfrau Saesneg). Neu mae croeso i chi ffonio’r wasg ar 01970 832 304 am gyngor cyffredinol. Rydym yn anelu at ddod i benderfyniad o fewn tri mis.

Grantiau a chyfraniad awdur

Mae yna lyfrau ardderchog sy ddim yn fasnachol i’w cyhoeddi heb grant neu gyfraniad awdur. Os ydi’ch llyfr yn syrthio i’r categori yma, mae’n bosib i ni wahodd cyfraniad at y costau cynhyrchu yn gyfnewid am freindal uwch na’r cyffredin, a gwarant i gadw’r llyfr mewn print. Cyhoeddir y llyfrau hyn yn y ffordd arferol dan wasgnod Y Lolfa. Holwch am fanylion ac i drefnu sgwrs.