Cyhoeddi eich llyfr

Os oes gennych lyfr yr hoffech chi ni gyhoeddi mae croeso i chi gysylltu a ni drwy ebostio neu ffonio 01970 832 304. Bydd un o’n golygyddion yn eich cynghori ar sut orau i gyflwyno eich gwaith i ni.

Mae llyfrau gwasg Y Lolfa yn enwog am fod yn boblogaidd a deniadol, am safon uchel eu gwaith golygyddol, ac am y ffordd fywiog ac ymosodol mae’r wasg yn eu hyrwyddo a’u marchnata. Ymhlith awduron proffesiynol, mae gan Y Lolfa hefyd enw da am drin awduron yn deg, ac am dalu breindaliadau’n gyson ac yn llawn.

Grantiau a chyfraniad awdur

Mae llawer o’n llyfrau Cymraeg yn derbyn grant gan y Cyngor Llyfrau. Ond mae rhai mathau (e.e. llyfrau lleol) sy’n rhy arbenigol, ac yn annhebyg, heb grant, o ennill digon mewn gwerthiant i dalu am eu costau.

Mewn achosion fel hyn, mae gennym gynllun lle rydym yn gwahodd cyfraniad gan yr awdur tuag at y costau cynhyrchu yn gyfnewid am freindal uwch na’r cyffredin, a gwarant i gadw’r llyfr mewn print. Cyhoeddir y llyfrau hyn yn y ffordd arferol dan wasgnod Y Lolfa. Holwch am fanylion ac i drefnu sgwrs.