Holwch am bris

Defnyddiwch y blychau isod i lanw manylion y gwaith.

Dywedwch sut y caiff y gwaith ei gyflwyno, e.e. pdf, Quark neu ffeil InDesign, neu un arall (e.e. Word).

Os ydych angen pris i gynnwys dylunio’r gwaith, nodwch hynny yn y blwch “Sylwadau”.

Fe wnawn ein gorau i gynnig pris i chi o fewn 24 awr. Os oes angen pris arnoch erbyn amser arbennig, nodwch hynny yn y blwch “Sylwadau”.

PRIS AR FRYS

1.  MANYLION Y GWAITH

e.e. Rhowch fanylion math o bapur, nifer lliwiau, a math o rwymo.