Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Staff

Llun o 'Garmon Gruffudd'

GARMON GRUFFUDD

Rheolwr Gyfarwyddwr

Ers ennill gradd MPhil mewn Cyhoeddi ym Mhrifysgol Stirling yn 1994 mae Garmon wedi bod yn gweithio yn ddi-dor i’r Lolfa gan ymgymryd â nifer o ddyletswyddau amrywiol o fewn y wasg.
Llun o 'Paul Williams'

PAUL WILLIAMS

Rheolwr Cynhyrchu

Fel Rheolwr Gwaith, mae Paul wedi helpu’r Lolfa i adeiladu enw digyffelyb am wasanaeth ac ansawdd dros y 18 mlynedd diwethaf, gan oruchwylio’r ehangu chwim ar ochr argraffu’r busnes. Cafodd ei brentisio gyda’r Cambrian News mwy o flynyddoedd yn ôl na hoffai gyfaddef, ac mae inc argraffu yn ei waed. Mae Paul yn seiclwr brwd, ond hefyd yn mwynhau gorwedd yn haul Cyprus!
Llun o 'Lefi Gruffudd'

LEFI GRUFFUDD

Pennaeth Golygyddol

Daw Lefi o Dalybont. Ar ôl cyfnod byr iawn fel Llyfrgellydd, bu'n gweithio i'r Lolfa ers ugain mlynedd.
Llun o 'Alun Jones'

ALUN JONES

Golygydd Cymraeg

Mae Alun Jones yn Olygydd Creadigol rhan-amser, yn gweithio o’i gartref yn Chwilog.
Llun o 'Meinir Wyn Edwards'

MEINIR WYN EDWARDS

Golygydd Cymraeg

Cafodd ei magu yn Sir Benfro, ac ar ôl ennill gradd B.Mus o Brifysgol Bangor, bu’n athrawes am 18 mlynedd. Mae’n mwynhau darllen, canu, teithio, coginio, ac wedi cyhoeddi dros 30 o lyfrau fel awdur. Mae’n gweithio i’r Lolfa ers dros 10 mlynedd.
Llun o 'Meleri Wyn James'

MELERI WYN JAMES

Golygydd Cymraeg

Cafodd Meleri ei magu yn Beulah ac Aber-porth. Fe raddiodd yn y Gymraeg o Goleg Prifysgol Aberystwyth ac astudiodd MA yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae’n ysgrifennu llyfrau i blant ac oedolion ers dros 25 mlynedd. Mae’n mwynhau darllen, coginio, brodwaith a threulio amser gyda theulu a ffrindiau.
Llun o 'Robat Trefor'

ROBAT TREFOR

Golygydd Cymraeg

Mae Robat yn Olygydd ac yn brawfddarllenydd o Ynys Môn.
Llun o 'Marged Tudur'

MARGED TUDUR

Golygydd Cymraeg

Wedi graddio mewn Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, astudiodd Marged MA Ysgrifennu Creadigol ac mae ar fin cwblhau traethawd PhD ar ddarllen geiriau caneuon Cymraeg poblogaidd yr hanner can mlynedd diwethaf fel llenyddiaeth.
Llun o 'Eirian Jones'

EIRIAN JONES

Golygydd Saesneg

Yn gyn-bennaeth ysgol a dyfarnwr tenis rhyngwladol, daw Eirian o’r Mynydd Bach yng Ngheredigion ac mae’n awdur 4 llyfr.
Llun o 'Carolyn Hodges'

CAROLYN HODGES

Golygydd Saesneg

Ar ôl graddio mewn Ffilm ac wedyn dysgu Saesneg fel iaith dramor yn Llundain a Rhufain, daeth Carolyn yn Rheolwr Olygydd yn Oxford University Press. O Sir Buckingham yn wreiddiol, mae hi wedi dysgu Cymraeg a daeth hi i’r Lolfa yn 2016 er mwyn siarad yr iaith bob dydd.
Llun o 'Gwenllian Jones'

GWENLLIAN JONES

Pennaeth Marchnata

Ar ôl ennill gradd mewn Astudiaethau Amgueddfeydd ac Orielau a Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth, gweithiodd i Brifysgol Aberystwyth ac Avanti Media yng Nghaerdydd. Ymunodd â’r Lolfa yn 2016. Mae’n mwynhau darllen, prosiectau creadigol a chrwydro.
Llun o 'Ceri Jones'

CERI JONES

Pennaeth Stiwdio

Mae Ceri yn enedigol o Dalybont ac ymunodd â’r Lolfa yn 1986.
Llun o 'Robat Gruffudd'

ROBAT GRUFFUDD

Dylunio a Systemau

Yn wreiddiol o Abertawe, aeth Robat i Goleg Bangor i astudio Athroniaeth a Seicoleg cyn sefydlu'r cwmni dros hanner canrif yn ôl — ac mae'n dal i fwynhau gweithio yma!
Llun o 'Alan Thomas'

ALAN THOMAS

Dylunio a Systemau

Mae Alan yn byw yn Ffostrasol a dechreuodd weithio i’r Lolfa yn 2002.
Llun o 'Sonia Hughes'

SONIA HUGHES

Gweinyddwraig

Daw Sonia o Lanbrynmair yn wreiddiol. Graddiodd mewn Bioleg o Brifysgol Aberystwyth. Dechreuodd weithio i’r Lolfa yn 2002. Mae’n ymddiddori ym myd natur, hanes a chelf ac mae’n hoff o goginio i ffrindiau, darllen a ffilmiau.
Llun o 'Ruth Dennis

RUTH DENNIS

Rheolwraig Swyddfa

Yn wreiddiol o'r Fflint, graddiodd Ruth mewn Swoleg ym Mhrifysgol Caerdydd cyn symud i'r Alban i weithio. Mae newydd ymuno â'r Lolfa wedi byw yn Nhalybont ers dros ddeng mlynedd. Mae'n hoffi darllen a gwylio hen ffilmiau.
Llun o 'Julie Williams'

JULIE WILLIAMS

Rhwymo a Gorffen

Yn enedigol o Lanfihangel-y-Creuddyn, mae Julie wedi gweithio i’r Lolfa ers 2000.
Llun o 'Wil Davies'

WIL DAVIES

Rhwymo a Gorffen

Mae Wil yn byw yn Nhregaron ac ymunodd â’r Lolfa yn 2015.
Llun o 'Arwel Griffiths'

ARWEL GRIFFITHS

Rhwymo a Gorffen

Yn enedigol o Eglwys Fach, ond yn byw yn Nhalybont ers 1988. Mae Arwel wedi gweithio yn Y Lolfa ers 2005.
Llun o 'Dominic Southgate'

DOMINIC JENKINS

Rhwymo a Gorffen

Mae Dominic newydd ymuno â'r Lolfa wedi gweithio yn adran rwymo Argraffwyr Cambrian ers 1998. Mae'n ffanatig chwaraeon ac yn hoff o feicio, rhedeg a phêl-droed -- a'r cymdeithasu wedyn!
Llun o 'Carl Jones'

CARL JONES

Rhwymo a Gorffen

Yn wreiddiol o Gomins Coch, ymunodd Carl â’r Lolfa yn 2021, wedi cyfnod hir yn gweithio yn adran rwymo Cambrian Printers.
Llun o 'Geraint Jenkins'

GERAINT JENKINS

Argraffu

Mae Geraint yn byw yn Llanon a wedi gweithio i’r Lolfa ers dros 40 mlynedd. Yn ei amser rhydd, mae Geraint yn hoff iawn o wylio chwaraeon modur a phopeth yn ymwneud â cheir.
Llun o 'Brian Duell'

BRIAN DUELL

Argraffu

Dechreuodd Brian weithio yn Y Lolfa yn 2002.