Mae’r Lolfa wedi ei leoli yn Hen Swyddfa Heddlu Talybont ar y brif ffordd (A487) rhwng Aberystwyth a Machynlleth wrth ymyl y Neuadd Goffa a gyferbyn i gapel Bethel.

Cyfeiriad: Y Lolfa, Talybont, Ceredigion, Cymru SY24 5HE.

- ond defnyddiwch y côd post SY24 5ER os ydych yn defnyddio system ‘Sat Nav’.

e-bost:

ffôn: +44 (0)1970 832 304

Gwyliwch fideo ohonom o’r awyr!