Mathau o waith

POSTERI

Yn y chwedegau a’r saithdegau roedd posteri pop a phrotest Y Lolfa yn enwog dros Cymru. Rydym yn parhau â’r traddodiad heddiw ar beiriannau mwy a gwell: gallwn argraffu litho mewn pump lliw hyd at y maint B2 (500 x 707mm).