Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Y Cyfeiriadur Cymreig

Cyfeiriadur cyflawn o sefydliadau Cymreig a gyhoeddir yma ar-lein ac hefyd yn ein Dyddiaduron Poced, Academaidd, Desg a’n Ffeiloffaith. Defnyddiwch i chwilio am wybodaeth ac hefyd i gywiro gwybodaeth trwy glicio ar y ffurflen hon

Amaeth

Argraffwyr a Chyhoeddwyr

Bandiau Cymraeg

Colegau Cymru

Corau

Crefyddol

Cwmnïau Preifat

Cyfieithwyr

Cyfryngau a Ffilm

Cylchgronau

Labeli a Stiwdios Recordio

Llinellau Cymorth Cymraeg

Lluniaeth a Llety

Llyfrwerthwyr

Mentrau Iaith

Papurau Bro

Sefydliadau

Theatrau a Chwmnïau Theatr