Costau Cludiant ac Amserlen Ddosbarthu

Rydym yn cynnig cludiant am ddim i archebion o £10 neu fwy o’r DU ar ein gwefan. Byddwn yn codi £2 am archebion o dan £10.

Byddwn yn codi 25% o werth yr archeb ar archebion i Ewrop, a 50% i weddill y byd.

Gwneir pob ymdrech i anfon eich archeb yn syth*, gan ddefnyddio’r Post Brenhinol. Dylai archebion o fewn y DU gyrraedd o fewn 3 diwrnod gwaith. Gall archebion tramor gymeryd hyd at bythefnos neu dair wythnos drwy’r post awyr.

Defnyddir cludwyr i ddosbarthu parseli mwy o faint o fewn y DU, gan ddefnyddio gwasanaeth 24 awr.

Mae croeso i chi e-bostio neu ffonio 01970 832304 os oes gennych unrhyw ymholiad ynglyn â’ch archeb.

* Fel arfer, bydd Y Lolfa ar gau dros gyfnod y Nadolig, ond byddwn yn anfon eich archeb ar ôl dychwelyd yn y flwyddyn newydd.