Newyddion

Cyhoeddi'r cofiant cyntaf erioed i un o 'ffotograffwyr newyddiadurol gorau'r byd' - Philip Jones Griffiths

Cyhoeddi'r cofiant cyntaf erioed i un o 'ffotograffwyr newyddiadurol gorau'r byd' - Philip Jones Griffiths

Degawd ers marwolaeth un o’r ffotograffwyr newyddiadurol gorau’r byd, y Cymro Cymraeg Philip Jones Griffiths, fe gyhoeddir y cofiant cyntaf erioed iddo, a hynny yn ei famiaith. Mae’r gyfrol Philip Jones Griffiths - Ei Fywyd a’i Luniau gan Ioan Roberts, a gyhoeddir yr wythnos hon gan wasg y Lolfa, yn cynnwys hanner cant o luniau trawiadol gan Philip ei hun, o Gymru, Fietnam a sawl gwlad arall.  darllen mwy

Uwch ddylunydd ffasiwn o Gymru sydd yn dylunio i gwmni All Saints yn cyhoeddi llyfr gwreiddiol Cymraeg i blant.
Llenwi'r bwlch yn y llyfrau sydd ar gael i rieni yn y Gymraeg
Cyhoeddi cyfrol Diwrnod y Llyfr arbennig - yn Gymraeg!
Dewis llyfr gwreiddiol Cymraeg i blant fel rhan o gynllun Dechrau’n Deg Llywodraeth Cymru
Comic Mellten yn chwilio am gartwnwyr ifanc y dyfodol
Caru llyfrau, caru darllen
Sinemau anghofiedig gorllewin Cymru yn cael ei darganfod o'r newydd
Y Selar - digwyddiad dirgel yng nghartref llyfrau enwcoaf Cymru
Dwy awdur yn mynd ati i geisio llenwi’r ‘bwlch anferthol’ mewn llyfrau Cymraeg i’r arddegau
Lyn Ebenezer yn ‘Gofidio am y Gymraeg a chefn gwlad’
Cynnwrf etholiad a chyffro darlledu – Dewi Llwyd yn datgelu’r troeon trwstan tu ôl y llenni
Blodau Cymru: 'Campwaith' gan un o fotanegwyr gorau'r wlad
Nofel Gymraeg gyntaf gyda menyw draws yn brif gymeriad
Llenwi'r bwlch mewn straeon ysbryd yn y Gymraeg
Stori Iolo Morganwg yn parhau i danio dychymyg
Brexit, llymder, eithafiaeth a mwy - ymateb Manon Steffan Ros i gyfnod cythryblus
Llwyddiant cyfres boblogaidd Na, Nel! am gyrraedd y llwyfan
Dylid ‘codi carreg i gofio Niclas y Glais’
‘Plant mewn perygl o golli geiriau Cymraeg am fyd natur' meddai Caryl Lewis
81-100 o 167 1 . . . 4 5 6 . . . 9
Cyntaf < > Olaf