Trist oedd clywed am farwolaeth Hywel Francis

Trist oedd clywed am farwolaeth Hywel Francis yn 74 oed. Ganed yn Onllwyn yn Nyffryn Dulais, yn fab I Dai Francis, arweinydd chwedlonol streic y glowyr yn y 70au. Hywel Francis oedd un o sefydlwyr Llyfrgell Glowyr De Cymru a’r Bevan Foundation.. Bu’n wleidydd yn gwasanaethu Aberafan yn San Steffan hyd at 2015 ac yn Athro Emeritus a Chynghorydd Strategaeth ar Archifau, Polisi Rhanbarthol ac Ehangu Mynediad ym Mhrifysgol Abertawe.

Meddai Robat Gruffudd, Y Lolfa: “Y Lolfa gafodd y fraint o gyhoeddi llyfr olaf Hywel Francis, sef Stories of Solidarity. Roedd Hywel yn ddyn galluog a boneddigaidd ac yn academydd o fri ac yn ymgyrchydd dros y glowyr a hawliau’r dosbarth gweithiol.”