Newyddion

Cyfrol yn torri tabŵ galar a chynnig cymorth ymdopi yn y Gymraeg
Llyfr plant newydd yn codi ymwybyddiaeth am hylendid môr
Cip olwg ar hanes Trawsfynydd ym mlwyddyn fawr Hedd Wyn
Cyrraedd carreg filltir yng nghyfres Alun yr Arth
Gweld y byd trwy lyfrau un Cymro
Awdur am fynd a Chymru a'r Gymraeg allan i'r byd 'trwy gyfrwng straeon'
Stori ryfeddol y mewnfudwr sefydlodd cwmni Tregroes Waffles
'Biliwn o Blobens' - Comic Mellten yn dathlu pen-blwydd
Angen 'mwy o lyfrau Cymraeg i bobl ifanc' meddai awdur newydd ifanc
Nofel gyffrous wleidyddol wedi ei gosod wrth wraidd cynulliad Cymru
Hyfryd iawn! Dathlu 50 oed Y Lolfa

Hyfryd iawn! Dathlu 50 oed Y Lolfa

Bydd gwasg Y Lolfa yn dathlu ei phenblwydd yn hanner cant trwy gyhoeddi fersiwn facsimili o'i llyfr cyntaf erioed, Hyfryd Iawn. Caiff y llyfr ei llofnodi gan Elwyn Ioan, a wnaeth y cartwnau, a Robat Gruffudd, oedd yn gyfrifol am gofnodi geiriau awdur y llyfr, Eirwyn Pontshân.  darllen mwy

Y Fedwen ger y lli
Dirgelwch Allwedd Amser yn dyfnhau
Chwedlau ar y Cledrau

Chwedlau ar y Cledrau

Wythnos ddiwethaf fe gynhaliodd yr awdur Meinir Wyn Edwards gyfres o weithdai arbennig ar gledrau Lein y Cambrian, gan gyflwyno rhai o chwedlau mwyaf adnabyddus Cymru i ddisgyblion Ysgol Tanycastell, Harlech, ac Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth.  darllen mwy

'Mae angen mwy o hyder ar y Cymry'

'Mae angen mwy o hyder ar y Cymry'

Mae 'angen defnyddio hanes Cymru fel ffordd o roi hyder i'r Cymry yn y byd sydd ohoni' - dyma yw'r neges sydd yn cael ei phwysleisio mewn cyfrol newydd sbon a gyhoeddir yr wythnos hon gan wasg Y Lolfa.  darllen mwy

Cyfrol i ddathlu carreg filltir
Atgyfodi poster eiconig i ddathlu hanner canmlwyddiant
Ail gyhoeddi campwaith olaf Gareth F Williams
Cyfrol sy'n cadw'r cof yn fyw am chwaraewyr pel-droed Cymru
Merch anturus yn arweinydd cryf mewn stori wyddonias yn nhrydydd rhifyn Mellten
121-140 o 174 1 . . . 5 6 7 8 9
Cyntaf < > Olaf