Awduron

W
Cafodd Dawn ei magu yn Sir Fôn ond erbyn hyn mae'n byw yn Llanrug gyda'i gŵr a'u tri mab. Mae'n treulio'i dyddiau yn creu ...
Magwyd Derfel Williams ym Morthmadog. Ymunodd â'r syrcas a teithio gyda Circus Fiesta a wedyn gyda'r Brodyr Fossett, Circus Olympus a'n olaf gyda ...
Ganed Diana Gruffydd Williams yn Aberdâr er magwyd yn Essex. Hyfforddwyd fel athrawes a dysgodd am gyfnod yn Manceinion, Swydd Henffordd a Chaerdydd ...
Yn enedigol o Borthmadog, bu'n awdur amser llawn am flynyddoedd. Bu'n sgriptio rhaglenni i blant gyda HTV ac bu'n un o'r rhai a ...
Magwyd Gee Williams yng Ngogledd Cymru. Mae Gee yn fardd, dramodydd ac ysgrifennu ffuglen a wedi cael gwaith wedi'i gyhoeddi mewn sawl cyfrwng,...
Magwyd Gerwyn Williams yn Llangefni, Ynys Môn a'r Trallwng, Sir Drefaldwyn a graddiodd yn y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. ...
Magwyd Gruffydd Aled Williams yng Nglyndyfrdwy, bro Owain Glyndŵr. Bu'n darlithio yn y Gymraeg mewn prifysgolion yn Nulyn ac ym Mangor, ac ...
31-40 o 71 1 2 3 4 5 . . . 8
Cyntaf < > Olaf