Awduron

B
Mae Dr Alex Bailey yn seiciatrydd henaint ymgynghorol Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Westminster a Phrif Glinigwr Oedolion Hŷn yn Ymddiriedolaeth Sefydliad y Gwasanaeth Iechyd Gwladol,...
Addysgwyd Leon Balen yn Ngholeg Hurstpierpoint, Coleg Sussex a Choleg Celf Brighton. Gweithiodd am beth amser yn y diwydiant ffasiwn fel cynllunydd ...
Astudiodd David hanes ym Mhrifysgol Efrog a Chaerdydd ac astudiaethau crefyddol ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth. Mae wedi treulio'r rhan fwyaf o'i fywyd yn dysgu ...
Ymgynghorydd mewn niwroseicoleg glinigol yw Dr Sallie Baxendale ac mae wedi gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol gyda phobl ag anawsterau cofio ers dros ugain ...
1-10 o 40 1 2 3 4
Cyntaf < > Olaf