Awduron

P
Ganed a magwyd Colin Palfrey yng Nghaerdydd – mae wedi treulio mwyafrif ei fywyd yn y ddinas. Mae Colin wedi cyhoeddi nifer o lyfrau ...
Pan oedd yn 11 oed, prynodd Mike Parker lyfr Teach Yourself Welsh ac o’r adeg hynny mae e wedi bod yn glwm. Magwyd ...
Ganed Annette Bryn Parri yn Deiniolen, Gwynedd. Mae’n gyfeilyddes a phianydd i sêr opera fel Bryn Terfel a Rebecca Evans. Astudiodd yn ...
Ganed yng Nghonwy a fe’i hyfforddwyd yng Ngholeg Normal, Bangor. Aeth i ddysgu mewn amryw ysgolion cyn gweithio fel athro Hanes a Daearyddiaeth ...
O Sir Benfro y daw'r awdur yn wreiddiol, ac er ei bod hi bellach yn byw ym Mryste, mae'n dal i ddweud "wes,...
Ganwyd Rhys Parry yng nghanol Morgannwg a cafodd ei addysgu yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Ei hobïau yw chwarae pêl droed ac astudio hanes ...
Mae Dwayne Peel yn gyn-chwarae rygbi’r undeb yng Nghymru. Yn ystod ei gyrfa, dalodd y teitl o mewnwr a oedd wedi cael y ...
1-10 o 42 1 2 3 4 5
Cyntaf < > Olaf