Awduron

W
Daw Haf Williams o Lansannan, Clwyd. Ar ôl graddio ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth mae hi bellach yn athrawes yn Ysgol Uwchradd Howells,...
Ganed Herbert Williams yn Nhrefechan, Aberystwyth. Fe aeth i Ysgol Fechgyn Heol Alexandra ac yn hwyrach i Ysgol Ramadeg Ardwyn. Gorffenodd ei ...
Roedd JJ (John James) Williams yn chwarewr rygbi’r undeb, a enillodd 30 o gapiau yn chwarae i Gymru fel asgellwr. Ganed yn Nantyffyllon yn ...
Brodor o Bum Heol ger Llanelli yw Marcell Williams. Graddiodd gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Saesneg ym Mhrifysgol Cymru, cyn ennill gradd yn ...
Un o Gaerdydd yw Mari Williams yn enedigol, lle mae hi’n byw yn awr. Ar ôl ennill gradd yn y Clasuron ym ...
Roedd Marion Williams yn bennaeth yr Adran Ymarfer Corff, Coleg y Drindod Caerfyrddin. Cafodd brofiad helaeth dros y blynyddoedd fel un o ddewiswyr ...
Brodor o Dalysarn, Dyffryn Nantlle yw’r awdur. Bu’n Athro Bywydeg yn Ysgol y Gader, Dolgellau, a’i ddiddordeb pennaf oedd dysgu’r pwnc ...
41-50 o 69 1 3 4 5 6 7
Cyntaf < > Olaf