Awduron

W
Mae Dafydd Wyn yn byw yn Nglanaman, Sir Gaerfyrddin. Roedd yn athro Saesneg yn Llundain, Y Bala ac Ystalyfera. Ers ymddeol,...
Ganwyd David Morgan Williams yn Cwm, ger Glyn Ebwy yng Ngwent. Cafodd ei addysgu yn Ysgol Gynradd Cwmyrddech, Ysgol Ramadegol Glyn Ebwy ...
Cafodd Dawn ei magu yn Sir Fôn ond erbyn hyn mae'n byw yn Llanrug gyda'i gŵr a'u tri mab. Mae'n treulio'i dyddiau yn creu ...
Yn wreiddiol o Sir Fon, ymgartrefodd Derec Williams ger Y Bala. Roedd yn athro mathemateg a ddysgodd yn Llanidloes ac yn Ysgol y ...
Magwyd Derfel Williams ym Morthmadog. Ymunodd â'r syrcas a teithio gyda Circus Fiesta a wedyn gyda'r Brodyr Fossett, Circus Olympus a'n olaf gyda ...
Ganed Diana Gruffydd Williams yn Aberdâr er magwyd yn Essex. Hyfforddwyd fel athrawes a dysgodd am gyfnod yn Manceinion, Swydd Henffordd a Chaerdydd ...
Pregethwr, consuriwr, actor llwyfan a sgrin, cyflwynydd, caplan – dyna rai o swyddi'r amryddawn Eirian Wyn dros y blynyddoedd.
11-20 o 71 1 2 3 4 5 . . . 8
Cyntaf < > Olaf