Awduron

W
Daw’r Welsh Whisperer o Gwmfelinfach, Sir Gaerfyrddin.
Mae Liz Whitaker wedi bod yn athrawes, newyddiadurwraig, cyfarwyddwraig ffilmiau, arweinyddes theatr ieuenctid, clerc tref, astrolegydd a mam. Gyda'r ...
Ganed Siôn White yng Nghymoedd y Rhondda. Fe'i magwyd yno a bu'n byw yng Nghaerdydd am nifer o flynyddoedd. Erbyn hyn, mae ...
Awdur, athrawes ac ymgyrchydd a fu’n gofalu am ei mam a oedd â dementia fasgwlar. Wrth gasglu’r gyfrol “Rhannu Straeon am Ddementia” at ei ...
Magwyd Casia Wiliam yn Nefyn ym Mhen Llŷn, ond mae’n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn. Mae’n awdures a chyfieithydd yn ogystal ag aelod ...
Mae Sioned yn byw yn Llundain, ond mae'n enw adnabyddus iawn ym myd comedi teledu ynysoedd Prydain. Fe'i ganwyd yng Nghaerfyrddin a'i magu ...
Yn wreiddiol o Abertawe addysgwyd yn Ysgol Ramadeg Dinefwr, Abertawe, a Choleg Prifysgol Abertawe lle graddiodd yn y Gymraeg yn 1950. Enillodd ...
Mae Malan, sy’n un o dripledi, yn byw yng Nghaernarfon ac yn gweithio i gwmni teledu a radio Chwarel. Mae’n sgwennu’n gyson ...
11-20 o 70 1 2 3 4 5 7
Cyntaf < > Olaf