Awduron

K
Mae Dr Helen Kennerley yn Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol yng Nghanolfan Therapi Gwybyddol Rhydychen. Hi hefyd yw Cyfarwyddwr rhaglen MSc mewn CBT Prifysgol Rhydychen. ...
Yr Athro Kohr yw dyfeisydd y frawddeg athronyddol "Small is Beautiful" ac mae'n feddyliwr gwreiddiol gwleidyddol arbennig gyda'i lyfrau wedi'i gyfieithu i saith iaith. ...
Gwr o Ganada sydd yn siarad nifer fawr o ieithoedd ac wedi byw mewn sawl gwlad.