Awduron

R
Mae Alan Rogers yn byw yn Sir Amwythig o fewn cam draig i Gymru, lle cafodd ei fagu. Mae'n gweithio fel arlunydd ar ...
Ar ôl gwasanaeth rhyfel, cyfunodd Alun John ei waith dyddiol fel peirianydd gyda bod yn Wirfoddolwr wrth-gefn i'r RAF (Cangen Hyfforddi). Yn ddiweddarach ...
Ganed Alun Rees ym Merthyr a treuliodd ei yrfa yn gweithio fel newyddiadurwr, gan ysgrifennu colofn chwaraeon ar gyfer y Western Mail. Enwyd ...
Astudiodd Alun Roberts Hanes ym Mhrifysgol Leeds, ac enillodd doethuriaeth ar parti Rhydfrydwyr Gorllewin Swydd Efrog yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg hwyr....
Cafodd Amanda Reid ei magu yn Seland Newydd, gan symud i Ewrop wedi iddi adael yr ysgol. Fe dreuliodd bum mlynedd ar hugain ...
Mae Angela Roberts yn byw mewn hen felin lechi wrth droed yr Wyddfa gyda'i theulu. Mae wedi ysgrifennu dros naw deg o sgriptiau ar ...
Mae Bedwyr Rees yn wreiddiol o Foelfre, Ynys Môn ond mae'n byw rwan yng Nghaernarfon ac yn gweithio fel sgriptiwr ar gyfer y teledu....
Ganwyd Beryl Richards ym Mhort Talbot. Gweithiodd yn ei llywodraeth leol cyn datblygu diddordeb mewn ysgrifennu. Daeth hanes lleol yn ddiddordeb mawr iddi ...
Mae Cefin Roberts yn awdur, cerddor, athro a diddanwr poblogaidd.
1-10 o 73 1 2 3 4 5 . . . 8
Cyntaf < > Olaf