Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Siân Eirian Rees Davies

Siân Eirian Rees Davies

Cafodd Siân Eirian Rees Davies ei geni ym Mangor yn 1981 a'i magu ar fferm ym Mhen Llŷn. Bu'n ddisgybl yn ysgolion cynradd Morfa Nefyn a Nefyn, Ysgol Uwchradd Botwnnog a Choleg Meirion-Dwyfor, Pwllheli. Aeth wedyn i Goleg Prifysgol Cymru Bangor gan ennill gradd yn y Gymraeg ac Ysgrifennu Creadigol a Gradd Meistr yn y Celfyddydau. Yn 2005 enillodd Wobr Goffa Daniel Owen am ei nofel am Batagonia, I Fyd Sy Well.

http://212.58.224.35/cymru/eisteddfod2005/mawrth/daniel.shtml

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cyfres Swigod: Nain! Nain! Nain!

- Siân Eirian Rees Davies
£4.99

Cysgodion y Coed

- Siân Eirian Rees Davies
£4.99 £2.00

I Fyd Sy Well - Nofel Fuddugol Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Eryri a'r Cyffiniau 2005

- Siân Eirian Rees Davies
£7.99 £3.00