Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Paul White

Paul White

Bu Paul White yn tynnu ffotograffau o adfeilion neuaddau, plastai a ffermdai Cymru dros yr 20 mlynedd diwethaf. Bu'n arddangos ei luniau ledled Cymru a gellid gweld ei waith mewn amrywiaeth o gasgliadau cyhoeddus a phreifat. Mae'n gweithio'n gyfan gwbl mewn du-a-gwyn, gan ddefnyddio camera maes pren a wnaed yn Siapan a dulliau ffotograffig traddodiadol. Bu'n byw yn Nhregaron ers 1983 ac astudiodd ffotograffiaeth yng Ngholeg Celf a Thechnoleg Caerfyrddin.

http://www.welshruins.co.uk/

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Poets Graves/Beddau'r Beirdd

- Damian Walford Davies, Mererid Hopwood
£19.99

Ancestral Houses - The Lost Mansions of Wales/Tai Mawr a Mieri - Plastai Coll Cymru

- Damian Walford Davies, Siân Melangell Dafydd, Paul White
£19.99