Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Damian Walford Davies

Damian Walford Davies

Mae Damian Walford Davies yn Bennaeth Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae'n awdur 3 chasgliad o farddoniaeth a nifer o lyfrau ac erthyglau ar lenyddiaeth Saesneg a Chymraeg. Mae'r ddeialog rhwng barddoniaeth, celfyddydau gweledol a phensaernïaeth yn amlwg yn ei waith academaidd a chreadigol fel ei gilydd.

http://www.aber.ac.uk/en/english/staff/dmw/

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Poets Graves/Beddau'r Beirdd

- Damian Walford Davies, Mererid Hopwood
£19.99

Ancestral Houses - The Lost Mansions of Wales/Tai Mawr a Mieri - Plastai Coll Cymru

- Damian Walford Davies, Siân Melangell Dafydd, Paul White
£19.99

Saints and Stones - A Guide to the Pilgrim Ways of Pembrokeshire

- Anne Eastham, Damian Walford Davies
£7.95