Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Lucy Whitman

Awdur, athrawes ac ymgyrchydd a fu'n gofalu am ei mam a oedd â dementia fasgwlar. Wrth gasglu'r gyfrol "Rhannu Straeon am Ddementia" at ei gilydd, cydweithiodd yn agos â'r elusen "for Dementia" (Dementia UK erbyn heddiw), sy'n gweithio i wella ansawdd bywyd pawb sydd wedi'u heffeithio gan ddementia.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Rhannu Straeon am Ddementia

- Lucy Whitman
£14.99