Awduron

E
Bu Gareth Ellis yn gwneud ei Wasanaeth Cenedlaethol yn Malaya o 1955 i 1957. Mae wedi ymddeol fel Cynghorydd Cyngor, ac yn mwynhau ...
Ganwyd Peter Beresfor Ellis, haneswr a nofelydd yn Coventry. Roedd ei dad yn newyddiadurwr o Cork, Iwerddon yn wreiddiol, a'i fam ...
Llyfrgellydd gwybodus, awdur llyfrau plant a chefnogwr tim pel-droed Everton.
Ganed Tom Ellis yn Rhosllannerchrugog. Graddediodd mewn Cemeg, a fe fu'n lowr a rheolwr glofa cyn cael ei ethol yn Aelod Seneddol Llafur ...
Ganwyd a magwyd Mari yng Nghaerdydd. Yn dilyn cwblhau ei haddysg yn ysgolion Bryntaf a Llanhari aeth i Lundain a graddio yn y Celfyddydau ...
Yn fwyaf adnabyddus fel Derek, perchennog y Garej ar Pobol y Cwm, mae Hywel yn adnabyddus drwy Gymru ben baladr.
Daw Aled Evans o Langynnwr ger Caerfyrddin – dyma'i nofel gyntaf. Daeth Aled i nabod Iolo Morganwg ac Owain Myfyr ar daith Ysgol Farddol ...
31-40 o 64 1 2 3 4 5 6 7
Cyntaf < > Olaf