Awduron

E
Merch fferm o Fethania, Ceredigion yw Gwawr, sydd yn gantores broffesiynol. Ers dod yn fam i Nel ac Ynyr, mae wedi ...
Ganed Hilma Lloyd Edwards yn Bontnewydd. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon a Phrifysgol Cymru, Abertawe lle graddiodd mewn ...
Mae Meinir yn gweithio fel golygydd yn Y Lolfa. Mae'n byw yn Llandre, Ceredigion.
Mae Richard Llwyd Edwards yn cyn-bennaeth ar Adran Gelf yn Ysgol Penglais, Aberystwyth. Mae'n byw yng Nghorris Uchaf gyda'i bump o blant. ...
Mae Sonia Edwards yn enedigol o Gemaes, Môn ond yn byw ac yn gweithio yn Llangefni lle mae'n athrawes Gymraeg yn Ysgol Gyfun y ...
Trebor Edwards yw un o'r tenoriaid Cymraeg mwyaf poblogaidd erioed. Prin i unrhyw gantor Cymraeg gael y fath lwyddiant, gyda'i recordiau yn gwerthu ...
11-20 o 64 1 2 3 4 5 7
Cyntaf < > Olaf