Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Joshua Gerwyn Elias

Joshua Gerwyn Elias

Yn un o ddisgynyddion teulu'r Cilie, cafodd Gerwyn Elias ei eni yng Ngheredigion, cyn symud a gweld ymosodiadau'r Almaenwyr yn Hwlffordd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Dychwelodd i Geredigion, a mynychu Ysgol Ramadeg Llandysul. Cafodd yrfa ddisglair gan ennill Medal Aur mewn Llawfeddygaeth yn Ysgol Feddygol Cymru, cyn mynd ymlaen i weithio mewn nifer o ysbystai blaenllaw. Yna bu'n feddyg teulu poblogaidd ym Mhenarth am 34 o flynyddoedd.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Anodd Credu - Hunangofiant Meddyg

- Joshua Gerwyn Elias
£8.95

A Doctor's Tale

- Joshua Gerwyn Elias
£7.95