Awduron

J
Brodor o Fethel, Arfon oedd Eddie Jones. Bu'n athro yn Ysgol Gynradd Penygroes, Arfon ac yn Ysgol Uwchradd Machynlleth. Yna aeth ...
Cafodd yr awdur ei eni yn Felinfach a'i fagu ym Mhorthmadog. Bu'n gweithio i HTV am dros 20 mlynedd fel prif gynhyrchydd telediadau allanol ...
Magwyd Eirian Jones ar y Mynydd Bach yng Ngheredigion. Wedi gyrfa fel athrawes yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys cyfnod fel pennaeth ysgol ...
Ganed Emyr Huws Jones ar Ynys Gybi a'i fagi ar Ynys Mon. Cafodd ei addysg yn ysgol Llangefni a Phrifysgol Bangor. Mae Emyr ...
Ganwyd Ethne Jeffreys yn Nyfnant, Abertawe a mudodd yr awdur i Awstralia fel ysgrifenyddes ac ennill cymhwyster fel athrawes Saesneg a phynciau masnachol. ...
21-30 o 129 1 2 3 4 5 . . . 13
Cyntaf < > Olaf