Awduron

J
Mae Geraint V Jones wedi cyhoeddi deg nofel Gymraeg ac un Saesneg, yn ogystal â nifer o nofelau byrion i blant a phobl ifanc,...
Ganed y diweddar Greville James ym mhentref Cwmafon yn ardal Port Talbot. Bu'n ddarlithydd Cymraeg ym Mhrifysgol Morgannwg, Trefforest gan ganolbwyntio ar ddysgu ...
Ffermwr ac un o hoelion wyth Talybont. Yn adnabyddus trwy Gymru am ei gyfraniad i fyd amaeth.
Brodor o bentref Penparcau, ond yn Nhalybont y mae ei gartref ers chwarter canrif bellach. Bu'n gweithio i Lyfrgell Genedlaethol Cymru o 1974 ...
Mae'r awdur yn hanu o Fro Dysynni ym Meirionnydd ac mae'n byw yn ardal Aberystwyth. Bu'n gweithio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Bu'n dilyn ...
Roedd Gwynoro Jones yn wleidydd ac yn Aelod Seneddol Llafur dros Caerfyrddin
41-50 o 129 1 . . . 4 5 6 . . . 13
Cyntaf < > Olaf