Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Ethne Jeffreys

Ethne Jeffreys

Ganwyd Ethne Jeffreys yn Nyfnant, Abertawe a mudodd yr awdur i Awstralia fel ysgrifenyddes ac ennill cymhwyster fel athrawes Saesneg a phynciau masnachol. Wedi byw yn Awstralia am bron deng mlynedd ar hugain fe ddychwelodd i Gymru.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Welsh Australians

- Ethne Jeffreys
£5.95

Welsh Fun and Games

- Ethne Jeffreys
£4.95