Awduron

J
Ganwyd Ethne Jeffreys yn Nyfnant, Abertawe a mudodd yr awdur i Awstralia fel ysgrifenyddes ac ennill cymhwyster fel athrawes Saesneg a phynciau masnachol. ...
Magwyd Miles Jeffreys yn Ne Cymru ac mae wedi byw yn Llandrindod, Machynlleth, Aberaeron, Talybont a Kenfig Hill. Cyn beiriannydd sifil,...
Magwyd Ruth ger Aberystwyth. Astudiodd Celf yng Ngholegau Caerfyrddin, Caerdydd a cwblhaodd cwrdd ôl-radd ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan arbenigo mewn argraffu. ...
Athrawes brofiadol yn Ysgol Gynradd Talybont. Wedi ysgrifennu nifer o lyfrau cerdd i blant.
Brodor o Benparcau yw'r Athro Geraint H. Jenkins, ond mae wedi hen ymgartrefu ym Mlaenplwyf. Yn ei dro bu'n Bennaeth Adran Hanes ...
Ffermwr ac un o hoelion wyth Talybont. Yn adnabyddus trwy Gymru am ei gyfraniad i fyd amaeth.
Brodor o bentref Penparcau, ond yn Nhalybont y mae ei gartref ers chwarter canrif bellach. Bu'n gweithio i Lyfrgell Genedlaethol Cymru o 1974 ...
11-20 o 128 1 2 3 4 5 . . . 13
Cyntaf < > Olaf