Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Awduron

P
Enillodd Elfyn Pritchard y Fedal Ryddiaith am ei gyfrol Trwy'r Tywyllwch yn 2001 a Gwobr Goffa Daniel Owen yn 2003 am ei nofel Pan Ddaw'r ...
Gadawodd Sydney Pritchard ei gartref yn Aberdâr yn 1939 ar ôl ymrestru gyda'r Gwarchodlu Cymreig. Yn hwyrach, fe cymerwyd yn garcharor rhyfel. ...
Ganwyd ac addysgwyd Malcolm Pryce yn y Drenewydd, Powys. Gadawodd Drenewydd a theithio i wledydd megis Canada ac UDA, gan ddychwelyd ar ...
Brodor o Gwm Prysor ger Trawsfynydd. Mae'n byw yn Llan Ffestiniog efo'i deulu. Mae'n saer maen, limrigwr, cyfansoddwr a llenor.
71-80 o 84 1 . . . 5 6 7 8 9
Cyntaf < > Olaf