Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Malcolm Pryce

Malcolm Pryce

Ganwyd ac addysgwyd Malcolm Pryce yn y Drenewydd, Powys. Gadawodd Drenewydd a theithio i wledydd megis Canada ac UDA, gan ddychwelyd ar ôl un mlynedd ar bymtheg. Ar ôl dychwelyd, prynodd fusnes arlwyo, a phriodi. Daeth yn sefydlydd cadeirydd cangen Drenewydd o Blaid Cymru, ymunodd â Cofiwn ac adeiladodd carn Hyddgen yn Nant y Moch. Daeth yn rhan o gynorthwyo Peter Barnes i sefydlu bedd Llywelyn yn Abaty Cwm-Hir. Nawr mae wrth ei fodd wedi ymddeoli.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

A Dragon to Agincourt

- Malcolm Pryce
£7.95

With Madog to the New World

- Malcolm Pryce
£5.95