Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Awduron

O
Yn enedigol o Drawsfynydd, mae Keith O'Brien yn Swyddog Cynaladwyedd a'r Gymuned i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac yn Gadeirydd cwmni cymunedol Traws-Newid.
Cafodd Michael O'Brien ei garcharu am unarddeg mlynedd am drosedd roedd heb ei wneud – y Llofruddiaeth Siop Bapur Caerdydd.
Dim gwybodaeth ar gael
Mae Bill O'Keefe yn un o dywyswyr twristiaid mwyaf profiadol Cymru. Mae wedi gweithio mewn ystod eang o rôlau tywysiedig, gan gynnwys naw ...
Ganwyd Diarmuid O Neill yn Nhoronto i deulu a fewnfudodd o Iwerddon a chafodd ei fagu yno ac yn Pickering. Yn weithiwr i Air ...
Ganed Flann Ó Riain yn Co Tipperary, ac yn y 1960au fe greuodd y gyfres deledu i blant Daithí Lacha, sef strip comic ...
Yn wreiddiol o Tipperary, gwobrwywyd yr awdur â PhD yn 1985 am thesis am bolisïau ieithoedd Gwyddelig a Chwibec. Wedi dysgu a darlithio ...
Magwyd Rick O'Shea yng Nghernyw, roedd ei dad yn chwarae rygbi i Gaerdydd, Cymru a'r Llewod Prydeinig a Gwyddelig. Dychwelodd i Gymru ...
Magwyd Jenny Ogwen yng Nghrymych, Sir Benfro ac maeメn byw bellach yn y Barri, Bro Morgannwg. Maeメn wraig i Euryn ac yn ...
Mar John Ogwen yn un o actorion amlycaf Cymru, ac wedi actio mewn gryn nifer o raglenni, megis y ddrama Hawkmoor yn 1978,...
1-10 o 53 1 2 3 4 5 6
Cyntaf < > Olaf