Awduron

O
Brodor o Ddolgellau yw Huw Dylan Owen ond mae bellach yn byw yn Nherforys, Abertawe. Bu'n aelod brwd o sawl grŵp gwerin, ...
Yn frodor o Cross Hands, Sir Gâr, bu Dr Owen yn archifydd, gweinyddwr a darlithydd yn Aberystwyth a Chaerdydd yn ystod ei ...
Mar John Ogwen yn un o actorion amlycaf Cymru, ac wedi actio mewn gryn nifer o raglenni, megis y ddrama Hawkmoor yn 1978,...
Magwyd John Osmond yn Y Fenni. Dechreuodd ei yrfa fel newyddiadurwr i'r Yorkshire Post cyn symud yn ôl i Gymru i weithio i'r Western ...
Yn enedigol o Drawsfynydd, mae Keith O'Brien yn Swyddog Cynaladwyedd a'r Gymuned i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac yn Gadeirydd cwmni cymunedol Traws-Newid.
Brodor o Gaerdydd yw Llwyd. Mae'n byw yn ardal Rhiwbeina o'r ddinas gyda'i deulu. Enillodd ei ail nofel, Ffydd Gobaith Cariad, ...
Un o Lanfyllin, Sir Drefaldwyn yw Mari, ond mae hi'n byw bellach yn Aberystwyth. Bu'n gweithio ym myd theatr ers 20 mlynedd ...
Cafodd Michael O'Brien ei garcharu am unarddeg mlynedd am drosedd roedd heb ei wneud – y Llofruddiaeth Siop Bapur Caerdydd.
11-20 o 30 1 2 3
Cyntaf < > Olaf