Awduron

O
Roedd yr Athro Robert Owen yn brif lawfeddyg orthopedig Cymraeg sydd wedi byw bywyd i'r eithaf. Magwyd ar fferm ger Llanystumdwy, fe cafodd ...
Yn frodor o Cross Hands, Sir Gaerfyrddin, bu Dr Owen yn ystod ei yrfa yn archifydd, gweinyddwr a darlithydd yn Aberystwyth a ...
Un o nofelwyr Cymraeg mwyaf y 19 ganrif. Ganed yn 1836 yn Y Wyddgrug. Y flwyddyn ar ôl ei enedigaeth, bu trachineb ...
Yn wreiddiol o Lanbedrog, Llŷn, bu'n newyddiadurwr gyda phapurau'r Herald, Caernarfon am dros 30 mlynedd gan gyfrannu hefyd i bapurau cenedlaethol yng ...
Yn frodor o Cross Hands, Sir Gâr, bu Dr Owen yn archifydd, gweinyddwr a darlithydd yn Aberystwyth a Chaerdydd yn ystod ei ...
Brodor o Ddolgellau yw Huw Dylan Owen ond mae bellach yn byw yn Nherforys, Abertawe. Bu'n aelod brwd o sawl grŵp gwerin, ...
11-20 o 30 1 2 3
Cyntaf < > Olaf