Awduron

O
Yn wreiddiol o Lanbedrog, Llŷn, bu'n newyddiadurwr gyda phapurau'r Herald, Caernarfon am dros 30 mlynedd gan gyfrannu hefyd i bapurau cenedlaethol yng ...
Brodor o Ddolgellau yw Huw Dylan Owen ond mae bellach yn byw yn Nherforys, Abertawe. Bu'n aelod brwd o sawl grŵp gwerin, ...
Yn frodor o Cross Hands, Sir Gâr, bu Dr Owen yn archifydd, gweinyddwr a darlithydd yn Aberystwyth a Chaerdydd yn ystod ei ...
Mar John Ogwen yn un o actorion amlycaf Cymru, ac wedi actio mewn gryn nifer o raglenni, megis y ddrama Hawkmoor yn 1978,...
Magwyd John Osmond yn Y Fenni. Dechreuodd ei yrfa fel newyddiadurwr i'r Yorkshire Post cyn symud yn ôl i Gymru i weithio i'r Western ...
Yn enedigol o Drawsfynydd, mae Keith O'Brien yn Swyddog Cynaladwyedd a'r Gymuned i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac yn Gadeirydd cwmni cymunedol Traws-Newid.
Brodor o Gaerdydd yw Llwyd. Mae'n byw yn ardal Rhiwbeina o'r ddinas gyda'i deulu. Enillodd ei ail nofel, Ffydd Gobaith Cariad, ...
Un o Lanfyllin, Sir Drefaldwyn yw Mari, ond mae hi'n byw bellach yn Aberystwyth. Bu'n gweithio ym myd theatr ers 20 mlynedd ...
11-20 o 31 1 2 3 4
Cyntaf < > Olaf