Awduron

G
Actores ac awdures adnabyddus o ardal Dyffryn Nantlle.
Ganed yn Lerpwl i Annie a William St. John Williams (deintydd a bardd), mudodd y teulu i Langefni yn 1928. Addysgwyd yng ...
Ganed yn Llundain ond symudodd i Benrhyndeudraeth yn 4 oed. Cafodd ei addysg yn ysgol Ramadeg y Bermo a Choleg y Brifysgol, Bangor....
Actor yw Ioan Gwyn, sydd wedi etifeddu diddordeb ei dad mewn pêl-droed. Llwyddodd i fynychu pob un o gêmau Cymru yn ystod pencampwriaeth ...
Ganwyd Dafydd Evans yn Aberystwyth yn 1943 a bu'n byw yn ardal Llangadog a Bethlehem erioed, ar wahân i'w gyfnod yn y coleg. ...
71-80 o 81 1 . . . 5 6 7 8 9
Cyntaf < > Olaf