Awduron

G
Fe'i magwyd yn sŵn diwylliant gwerin Meirionydd, yng nghyffiniau Dolgellau a Phenllyn, a threuliodd dalp o'i oes yn Sir Drefaldwyn, yn ohebydd ...
Actores ac awdures adnabyddus o ardal Dyffryn Nantlle.
Ganed yn Lerpwl i Annie a William St. John Williams (deintydd a bardd), mudodd y teulu i Langefni yn 1928. Addysgwyd yng ...
Ganed yn Llundain ond symudodd i Benrhyndeudraeth yn 4 oed. Cafodd ei addysg yn ysgol Ramadeg y Bermo a Choleg y Brifysgol, Bangor....
Actor yw Ioan Gwyn, sydd wedi etifeddu diddordeb ei dad mewn pêl-droed. Llwyddodd i fynychu pob un o gêmau Cymru yn ystod pencampwriaeth ...
71-80 o 82 1 . . . 5 6 7 8 9
Cyntaf < > Olaf