Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Erthyglau

Teyrnged i un o fawrion y genedl

Teyrnged i un o fawrion y genedl

Roedd Dai Jones Llanilar yn gymeriad adnabyddus a phoblogaidd, un oedd yn llawn hiwmor cynnes a’r hiwmor hwnnw’n byrlymu ar y sgrin fach, y radio ac yn y byd amaethyddol am ddegawdau. Yr wythnos hon cyhoeddir Cofio Dai, sef teyrnged i’r cyflwynydd, y canwr a’r amaethwr uchel ei barch, a fu farw ym mis Mawrth 2022.  darllen mwy

Nofel gyntaf gan hanesydd poblogaidd

Nofel gyntaf gan hanesydd poblogaidd

Mae nofel gyntaf yr hanesydd o Bwllheli, Bob Morris wedi’i osod mewn dau gyfnod, sef cyfnod Covid-19 a’r 1960au. Mae’r nofel yn llawn dirgelwch, tensiwn a chyffro sy’n adlewyrchu ei ddiddordeb byw yn y chwedegau yng Nghymru.  darllen mwy

Cipolwg ar fywydau cefn gwlad gogledd Cymru yn ystod canrif o newid
Iola Ynyr yn 'perchnogi'r presennol trwy gofio'r gorffennol' yn ei hunangofiant newydd
Addasiad
Blwyddyn gron o lenydda gan Sioned Erin yn cael ei ddathlu mewn llyfr
Dwy ffrind yn cydweithio ar gyfres o straeon amser gwely i blant

Dwy ffrind yn cydweithio ar gyfres o straeon amser gwely i blant

Dwy ffrind, Rhiannon Lloyd Williams a Sioned Medi Evans sydd wedi creu’r gyfrol wreiddiol, liwgar, Cant a Mil o Freuddwydion a gyhoeddwyd yr wythnos hon gan Y Lolfa. Dechreuodd y cyfan fel prosiect ar y we ym mis Medi 2019 – Rhiannon yn ysgrifennu a Sioned yn darlunio, wedi i’r ddwy sylwi bod prinder straeon cyn cysgu i blant.  darllen mwy

Epig ffantasïol newydd am ferch yn ceisio achub ei brawd

Epig ffantasïol newydd am ferch yn ceisio achub ei brawd

Gyda chwedlau’r Mabinogi a The Hobbit ymysg hoff straeon yr awdur, yr wythnos hon cyhoeddir epig ffantasïol newydd, Trigo gan awdur newydd. Yn fab i’r awdur Mari Emlyn a’r actor a digrifwr Emyr ‘Himyrs’ Roberts, mae Aled Emyr hefyd yn aelod o’r band Achlysurol ac yn chwarae i fandiau adnabyddus eraill yng Nghymru.  darllen mwy

Nofel gyntaf Ffion Emlyn yn chwarae gyda'r ffin denau rhwng y digrif a'r difrif
O Bontcanna i Bentawe: Dwy Gymru Robat Gruffudd

O Bontcanna i Bentawe: Dwy Gymru Robat Gruffudd

“Gallech ddadlau mai Caerdydd yw prif gymeriad y nofel hon,” medd Robat Gruffudd am Gobaith Mawr y Ganrif, sydd newydd ei chyhoeddi gan Y Lolfa. Mae ’na olygfeydd wedi eu lleoli ym Mhontcanna, Rhiwbeina, clwb y Cardiff & City, bwyty Eidalaidd yn y Bae, a Chanolfan y Mileniwm, ac mae’r prif gymeriadau’n cynnwys datblygwr tai, cyfreithiwr llwyddiannus, a Menna Beynon, pennaeth Corff yr Iaith Gymraeg. Ond caiff eu bywyd esmwyth ei styrbio pan gaiff Menna ei bygwth gan gyn gariad iddi, Trystan, o ddyddiau coleg Aberystwyth.  darllen mwy

Addasu nofel boblogaidd Mared Lewis i ddysgwyr

Addasu nofel boblogaidd Mared Lewis i ddysgwyr

Mae’r nofel boblogaidd i ddysgwyr Lefel Uwch, Fi, a Mr Huws, yn cael ei hail-gyhoeddi'r wythnos hon. Mae’r fersiwn newydd wedi’i addasu a’i safoni i fod yn rhan o gyfres Amdani, cyfres arbennig ar gyfer dysgwyr ar bob lefel.  darllen mwy

Creu cyfres a chymeriad newydd i hybu iechyd meddwl plant Cymru

Creu cyfres a chymeriad newydd i hybu iechyd meddwl plant Cymru

Nod cyfres newydd a gyhoeddir gan Y Lolfa yr wythnos hon yw gwella iechyd meddwl plant Cymru, yn ogystal â’u sgiliau llythrennedd. Cyfres o bum llyfr yw Twm y Llew, gyda phob un yn canolbwyntio ar gamau gwahanol o’r model Pum Ffordd at Les y Sefydliad Economeg Newydd (NEF), sef Cysylltu, Dal ati i ddysgu, Bod yn fywiog, Bod yn sylwgar a Rhoi.  darllen mwy

Hiwmor y fferm yn ysbrydoli awdur adnabyddus i ysgrifennu i blant

Hiwmor y fferm yn ysbrydoli awdur adnabyddus i ysgrifennu i blant

Am y tro cyntaf, mae’r awdur o fri, Gareth Evans-Jones, wedi ysgrifennu llyfr i blant. Mae Llanddafad yn gyfrol hardd, lawn hiwmor wedi’i selio ym myd y defaid. Ceir 12 pennod – pennod ar bob mis o’r flwyddyn sy’n canolbwyntio ar ddigwyddiadau perthnasol i blant heddiw– Pen-blwydd, Ffŵl Ebrill, Mabolgampau, Eisteddfod, Calan Gaeaf, Tân Gwyllt a’r Nadolig. Yn ogystal, mae cyfeiriadau at ddigwyddiadau pwysig ym myd y defaid megis diwrnod cneifio a’r wyna.  darllen mwy

Angerdd a herfeiddiad Streic y Glowyr yn cael ei rannu mewn llyfr ffotograffiaeth newydd i nodi 40 mlynedd
Hanes Llanrwst adeg yr Ail Ryfel Byd yn ysbrydoli nofel newydd
Y Band of Brothers Cymraeg: Hanes catrawd Cymreig Rhyfel Gartref America

Y Band of Brothers Cymraeg: Hanes catrawd Cymreig Rhyfel Gartref America

Yr wythnos hon cyhoeddir cyfrol ryfeddol sy’n adrodd hanes milwyr o gefndir Cymreig yn ystod Rhyfel Cartref America. Mae Dros Gyfiawnder a Rhyddid: Y Cambrian Guards, Caethwasiaeth a Rhyfel Cartref America gan Jerry Hunter yn gyfrol ddarllenadwy sy’n adrodd hanes rhai o filwyr cyffredin y 22ain Gatrawd o Droedfilwyr Wisconsin. Mae’r gyfrol yn rhoi’r un driniaeth i un o gwmnïau’r gatrawd – Co. F, a elwid hefyd yn y Cambrian Guards – ag y gwnaeth yr hanesydd Stephen E. Ambrose yn ei lyfr am Band of Brothers am gwmni o filwyr Americanaiadd ystod yr Ail Ryfel Byd.  darllen mwy

1-20 o 504 1 2 3 4 5 . . . 26
Cyntaf < > Olaf