Dewi Rees

Fe weithiodd Dewi Rees fel feddyg teulu a meddyg hosbis cyn ymddeol. Ganed yn ne Cymru ac addysgwyd yng Ngholeg Llanymddyfri, fe aeth i ysgol meddygol yn Llundain. Gweithiodd yn Nghanada, cyn symud yn ôl i ganolbarth Cymru. Ar ôl cyfnod fel meddyg teulu, daeth yn ddarlithydd hŷn clinigol ym Mhrifysgol Birmingham a fe apwyntwyd yn Cyfarwyddwr Meddygol o Hosbis St Mary yn Birmingham.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

General Practice as it was

- Dewi Rees
£9.95

Pointers to Eternity

- Dewi Rees
£12.95