Llun o Jerry Hunter

Jerry Hunter

Mae Jerry Hunter yn awdur profiadol. Mae ei nofelau wedi enill Llyfr y Flwyddyn a'r Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol (2010) yn y gorffennol. Ac yntau'n enedigol o Cincinnati, Ohio, UDA, mae'n Athro yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor. Mae'n byw gyda'i deulu ym Mhen-y-groes, Dyffryn Nantlle.

https://cy.wikipedia.org/wiki/Jerry_Hunter

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Ynys Fadog

- Jerry Hunter
£14.99

Y Fro Dywyll

- Jerry Hunter
£9.95

Ebargofiant

- Jerry Hunter
£7.95

Dark Territory

- Jerry Hunter
£9.99