Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Gwen Watkins

Gwen Watkins

Roedd Gwen Watkins a'i diweddar gwr, y bardd Vernon Watkins, yn y lleiafrif a allai ddweud fod ganddynt berthynas agos a pharhaol gyda Dylan Thomas a Caitlin. Roedd Vernon Watkins yn rhan o grwp artistiaid ifanc disglair Abertawe y 1930au a elwir yn 'the Kardomah Boys', ar ol y caffi Stryd Castle lle byddai'r grwp yn cwrdd. Gwnaeth y cwpwl cyfarfod tra oedd y ddau ohonynt yn gweithio ym Mharc Bletchley yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Roedd Dylan Thomas i fod yn was priodas iddynt, ond fethodd mynychu'r briodas.

http://www.walesartsreview.org/gwen-watkins-on-dylan-thomas/

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Dylan Thomas: Portrait of a Friend

- Gwen Watkins
£9.95