Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o D. Huw Owen

D. Huw Owen

Yn frodor o Cross Hands, Sir Gaerfyrddin, bu Dr Owen yn ystod ei yrfa yn archifydd, gweinyddwr a darlithydd yn Aberystwyth a Chaerdydd. Hyd ei ymddeoliad ef oedd Ceidwad Darluniau a Mapiau yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae'n weithgar gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yn aelod o bwyllgor gwaith CAPEL, a Bwrdd Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cofio Tomos: Teyrngedau ac Erthyglau Tomos Owen

- D. Huw Owen
£9.95