Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Ann Morgan

Daw Ann Morgan yn wreiddiol o bentre Beulah, yng ngwaelod Sir Aberteifi. Ymgartrefodd wedyn yn Aberystwyth cyn symud ymlaen i Goleg y Santes Fair, Bangor i astudio Cymraeg a Cherddoriaeth. Cychwynodd ei gyrfa fel athrawes yn Ysgol Gynradd Rhydypennau, Bow Street.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Mwy o Glap a Chân

- Eddie Jones, Ann Morgan
£8.95

Llyfryn geiriau Mwy o Glap a Chân i Dduw

- Eddie Jones, Ann Morgan
£1.45