Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Eddie Jones

Brodor o Fethel, Arfon oedd Eddie Jones. Bu'n athro yn Ysgol Gynradd Penygroes, Arfon ac yn Ysgol Uwchradd Machynlleth. Yna aeth yn ddirprwy Brifathro ar Ysgol Gynradd Park Avenue, Aberystwyth cyn cael ei benodi'n Brifathro Ysgol Rhydypennau. Bu yno nes ei ymddeoliad yn 1985. Bu Eddie Jones yn crwydro Cymru yn y 50au a 60au yn cynnal twmpathau a dosbarthiadau dawns. Bu farw Eddie Jones yn 2016.

http://www.dawnsio.com/2016/11/25/teyrnged-eddie-jones-gan-rhodri-jones/

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Dawnsie Twmpath

- Eddie Jones
£8.95

Mwy o Glap a Chân

- Eddie Jones, Ann Morgan
£8.95

Clap a Chân i Dduw

- Eddie Jones, Falyri Jenkins
£8.95

Llyfryn geiriau Clap a Chân i Dduw

- Eddie Jones, Falyri Jenkins
£1.95

Llyfryn geiriau Mwy o Glap a Chân i Dduw

- Eddie Jones, Ann Morgan
£1.45