Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Joyce Jones

Joyce Jones

Ganed Joyce Jones ym Mhorthmadog. Ar ol gadael Ysgol Eifionydd, aeth i'r Coleg Normal, Bangor, ac wedyn i goleg Battersea, Llundain, lle arbenigodd mewn Cynllunio Tecstiliau. Bu'n dysgu'r grefft mewn ysgolion yn East End Llundain ac yn y Rhyl am rai blynyddoedd. Dechreuodd ymddiddori yn y grefft o weithio sampleri, a'i hanes, tra'n gwella ar ol cyfnod maith o afiechyd.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Sampleri Cymreig

- Joyce Jones
£7.95

Pwytho Pennill

- Joyce Jones
£9.95