Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Gwen Parrott

Gwen Parrott

Er bod hi'n byw ym Mryste ers sawl blwyddyn, ganwyd a magwyd Gwen Parrott yng ngogledd Sir Benfro. Mae hi wedi gweithio mewn sawl maes ysgrifennu creadigol, megis: theatr, teledu, radio, straeon byrion, a nofel, yn Saesneg ac yn Gymraeg. Buodd Gwen yn gweithio fel cyfieithydd llawrydd tan yn diweddar, ond mae hi belalch yn ysgrifennu ffuglen yn llawnamser, gan ganolbwyntio ar nofelau trosedd a dirgelwch hanesyddol a chyfoes. Mae'i chefndir wedi'i chaniatáu i ysgrifennu yn y ddwy iaith a chyfieithu nofelau ei hun.

Mae hi wedi cyhoeddi pedair nofel â Gomer: Gwyn eu byd (2010), Hen Blant Bach (2011), Cyw Melyn y Fall (2012), a Tra Bo Dwy (2015).

Cyhoeddwyd cyfieithiad o'i nofel gyntaf Gwyn eu byd fel Dead White (2019).

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Cyw Melyn y Fall

- Gwen Parrott
£8.99

Gwawr Goch ar y Gorwel

- Gwen Parrott
£8.99

Dead White

- Gwen Parrott
£8.99