Os yn archebu o’r tua allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Merch anturus yn arweinydd cryf mewn stori wyddonias yn nhrydydd rhifyn Mellten

Merch anturus, sy'n arweinydd cryf, mewn stori wyddonias sydd ar flaen y gad yn rhifyn diweddaraf y comic poblogaidd Mellten a gyhoeddir yr wythnos hon.

Iola, seren stori 'Rali'r Gofod 4002' sydd yn hawlio sylw yn y rhifyn newydd o gomic Mellten y tro hwn. Mae hi'n beilot anturus o'r blaned Cymru Newydd sydd yn brysur casglu criw o estronwyr rhyfedd i'w helpu ennill cystadleuaeth Rali'r Gofod – ras fwyaf y galaeth. Ond, mae'n darganfod ei hun mewn trwbl gyda'r gafr-heddlu...

Dyma'r trydydd rifyn o'r comic newydd chwarterol poblogaidd i blant Cymru, Mellten.

'Wrth gasglu straeon ar gyfer Mellten, ro'n i'n awyddus iawn i gael stori wyddonias yn ogystal â phrif gymeriad cryf, anturus oedd yn ferch – ac mae Iola yn ffitio'r disgrifiad i'r dim!' eglurodd golygydd y comic a'r cartwnydd, Huw Aaron.

Crewyd comic 'Rali'r Gofod 4002' gan y cartwnydd Joe Watson.

'Mae Joe yn gartwnydd talentog iawn sy'n llwyddo i ddod â lot o hiwmor a jôcs gweledol i mewn i'r stori – yn ogystal â'i sgiliau arlunio gwych,' meddai Huw Aaron. 'Ond a fydd y criw newydd yn gallu dianc? Bydd rhaid i chi ddarllen Mellten i gael yr ateb!'

Wedi ei anelu at blant rhwng 7 ac 13 oed yn bennaf, dyma'r comic Cymraeg gwreiddiol cyntaf i'w gyhoeddi ers degawdau. Wedi ei olygu gan un o gartwnwyr gorau a mwyaf gwreiddiol Cymru, Huw Aaron, mae Mellten yn cynnwys cyfraniadau gan amryw o artistiaid, cartwnwyr ac awduron.

Ymhlith tudalennau'r trydydd rhifyn mae mwy o anturiaethau Gwil Garw – yr arwr o oes cyn hanes a chasglwr angenfilod, sydd yn dod ar draws creadur go arbennig. Ceir mwy o anturiaethau Nefyn a Trefor a dirgelwch yr allwedd hud, a straeon o'r cysgodion gan storïwr dirgel sy'n casglu straeon rhyfedd ein gwlad.

Bydd Bloben yn ceisio colli pwysau, a sut bydd Capten Clonc, arwr hardda'r bydysawd, yn ymateb i ethol Donald Trump fel Arlywydd yr Unol Daleithiau? Ailymunwn hefyd gyda Boc, y ddraig fach druenus, sydd ar goll yng Nghastell Caerffili. Ac a fydd ysgrifennydd gwladol Cymru, Alun Cairns, yn cael gwireddu ei ddymuniad o fod yng nghomic Mellten?

Mae hefyd cyfle arbennig i ennill pentwr o lyfrau, gwerth dros £100.

Bydd y rhifyn nesaf o Mellten yn ymddangos mis Mawrth. Mae modd prynu copïau unigol o Mellten neu gellir tanysgrifio am £8 y flwyddyn drwy'r wefan, ysgolion, siopau llyfrau lleol neu yn uniongyrchol gan wasg Y Lolfa.