Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.

Stephen Owen Tudor

Yn dilyn ei brofiadau yn y Rhyfel Mawr aeth Stephen Tudor i astudio Diwinyddiaeth yn Aberystwyth a Rhydychen a chwblhau gwaith ymchwil yn yr Union Theological Seminary, Efrog Newydd, cyn ei alw'n weinidog yn y Gaerwen, Porthmadog a Moriah, Caernarfon. Cyhoeddodd doreth o ysgrifau a llyfrau gan gynnwys erthyglau, ysgrifau diwinyddol a nofelau ditectif.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Dyhead am Heddwch

- Stephen Owen Tudor
£9.99