Os yn archebu o’r tu allan i’r DU mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu treth a chostau dosbarthu eraill ar ben ein costau postio ni.
Llun o Iestyn Hughes

Iestyn Hughes

Mae Iestyn Hughes yn ffotograffydd o fri sydd wedi byw yng Ngheredigion ers blynyddoedd. Daw'n wreiddiol o Fiwmaris. Bu'n gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth yn datblygu'r Archif Genedlaethol Sgrin a Sain am dros ddau ddegawd, cyn dechrau cwmni ei hun, Atgof. Mae ei luniau wedi ymddangos mewn amryw o lyfrau a phapurau newydd ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

LLYFRAU GAN YR AWDUR

Tywydd Mawr - Mewn Lluniau / Extreme Weather in Wales

- Iestyn Hughes
£14.99

Ceredigion - Wrth fy Nhraed / At my Feet

- Iestyn Hughes
£14.99

Prydau Pedwar Tymor / Food for Four Seasons

- Gareth Richards
£9.99